Menu

TRIGLAV OSIGURANJE U prvih devet mjeseci ostvaren rast premija i dobiti

Triglav osiguranje Banja Luka zadržava položaj na tržištu Republike Srpske

Triglav grupa je u prvih devet mjeseci ove godine u odnosu na prošlogodišnji isti period za 10 % povećala obim bruto premije, koji je iznosio 905 miliona evra, te je realizovala 72 miliona evra dobiti prije oporezivanja, što je za 3 % više nego lani. Uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine u Triglavu potvrđuju prognozu planirane godišnje dobiti. U trećem tromjesečju kombinovani količnik imovinskih osiguranja iznosio je povoljnih 91,3 %, što potvrđuje dobro poslovanje u djelatnosti osiguranja. Sredstva klijenata kojima upravlja Triglav grupa u uzajamnim fondovima i na sektoru individualnog upravljanja krajem septembra ove godine iznosila su više od 1.050 miliona evra, što je za 61 % više nego krajem 2018. godine, posebno zbog učinka ovogodišnjeg preuzimanja društva ALTA Skladi. Triglav nastavlja sa sprovođenjem svoje strategije razvoja i rasta usmjerene na dugoročno stabilno, profitabilno poslovanje i na povećanje vrijednosti Triglav grupe. Triglav osiguranje Banja Luka, koje je dio Grupe Triglav, je u prvih devet mjeseci 2019. godine fakturisalo skoro jednaku premiju kao u istom periodu lani i zadržava položaj na tržištu Republike Srpske.

Opširnije...

TRIGLAV GRUPA: S&P ponovo dala visoki kreditni rejting »A«, sa stabilnom srednjoročnom prognozom

Agencija za kreditni rejting S&P Global Ratings je 31. 7. 2019. Triglav grupi i njezinom matičnom društvu Zavarovalnici Triglav, kao i kćerinskom društvu Pozavarovalnici Triglav Re ponovo potvrdila dugoročan kreditni rejting i kreditni rejting finansijske moći »A«. Ovi rejtinzi imaju stabilnu srednjoročnu prognozu. Prema navodima S&P ponovna dodjela visokog rejtinga odraz je vodećeg položaja Triglav grupe na tržištu osiguranja i na tržištu upravljanja imovinom u Sloveniji te položaja i jačanja tog položaja na tržištima u regionu. Istovremeno agencija naglašava stabilno i dobro poslovanje Grupe, odgovarajući profil rizika i čvrstu adekvatnost kapitala.

Opširnije...

Triglav grupa na tromjesečju potvrđuje najavu planirane godišnje dobiti

U prva tri mjeseca 2019. godine Triglav grupa je fakturisala 317 miliona evra konsolidovane bruto premije, što je 8% više nego u istom periodu lani. Konsolidovana bruto dobit je porasla za 8% i iznosi 29,9 miliona evra. Uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine Grupa potvrđuje najavu planiranog godišnjeg rezultata. Paralelno s dobrim poslovanjem u djelatnosti osiguranja, što odražava povoljan kombinovani količnik Grupe, Triglav je povećao obim sredstava u upravljanju svojih klijenata. Ove godine Grupa nastavlja sprovoditi svoje strategije rasta i razvoja, ušla je na makedonsko tržište penzijskih osiguranja i uspješno završila kupovinu društva ALTA Skladi. Triglav osiguranje Banja Luka, koje je dio Grupe Triglav, u prvom kvartalu 2019. godine bilježi trend rasta premije dobrovoljnih osiguranja od 7,5% u odnosu na isti period prethodne godine.

Opširnije...

Triglav osiguranje otvorilo nove poslovne prostorije

Triglav osiguranje, ad Banja Luka je danas otvorilo nove poslovne prostorije što je obilježeno svečanim prijemom za predstavnike vlasti, klijente, poslovne partnere kao i predstavnike Uprave Zavarovalnice Triglav iz Slovenije. Tim povodom, dodijeljena je  novčana donacija za ljetni kamp za djecu sa poteškoćama u razvoju.

Opširnije...

TRIGLAV: Prethodne aktivnosti u vezi sa eventualnim izdavanjem podređene obveznice

Zavarovalnica Triglav informativno saopštava da proučava mogućnost izdavanja nove podređene obveznice kojom bi se zamijenila postojeća izdata podređena obveznica koja dospijeva u 2020. godini. U pitanju su redovne aktivnosti upravljanja kapitala Triglav grupe kojima osiguravajuće društvo obezbjeđuje optimalnu kapitalnu strukturu i njegovu troškovnu efikasnost.

Opširnije...