Prijavi komentar

Ovo nije tekst, ovo je knjiga! Nažalost, sve je u pravu. Kad sam imao bilo kakvog posla s mtelom izvukao sam deblji kraj i nasamaren sam. Mafija...