Prijavi komentar

Ako CIK bude imao hrabrosti lako će provjeriti da danas u Doboju nije bilo upisanih posmatrača ispred opozicije. Neka uzmu zapisnike i lako provjere.
Smije li dobojsko tužilaštvo ispitati barem jedan sastav biračkog odbora i posmatrače?
Kako znate da ne smije?
Tu su odgovori ovako bahatog ponašanja GIK-a.
Još od pretposljednjih izbora za gradonačelnika kisele se prijave u ladicama.