Prijavi komentar

E da je sreće da ova dva seljaka ne pređoše most na Bosni da ostadoše u Lipcu i Tekućici ......