Prijavi komentar

- svakako, i ono što su oni uložili će vjerovatno biti predmet sporazuma
- vidljivo je da su oni na području Ševarlija uložili značajan iznos i svakako da imaju prava
Klasičan "dil" i pranje para! Sigurica za "nezavisno" Tužilaštvo. Biće interesantno vidjeti reakciju vlasti, kojoj su puna usta vladavine zakona...