Menu

ASOCIJACIJA MLADIH SVJETLIČA Naše malo njima zaista znači mnogo (FOTO)

Sada već tradicionalno članovi nevladine organizacije Asocijacija mladih Svjetliča (AMS) iz Svjetliče kod Doboja svojim akcijama oslikava osmijeh na lica mališana. Radi se o humanitarno-volonterskoj organizaciji koja svoje aktivnosti usmjerava uglavnom na najmlađu populaciju ali i stare i iznemogle osobe. Ideja udruženja jeste da omladinci svojom humanošću vrate nešto široj društvenoj zajednici.

Opširnije...