Prijavi komentar

Policija se boji, boji, boji to su ljudi bez obrazovanja jedino mogu raditi u policiji.