Prijavi komentar

Uglavnom nije niko nadležan? Kao i za većinu stvari u državi, niko nije nadležan.