Prijavi komentar

Ne piše niko da li je gradonačelnik slavio 1.maj? Da li je bilo prijave? Da li je policija napisala prijavu? Da li je gradonačelnik zvao policijsku stanicu? Da li su policajci nagradjeni? Kakva je uloga Djeda mraza? Koliko su popili tu veče? Šta radi unutrašnja kontrola MUP?