Prijavi komentar

Занимљиво - једна овца у стаду почне блејати, а онда то све овце прихвате, на крају села почне лајати пас, а онда то сви пси у селу прихвате, почне кукурикати један пијевац у селу, а онда то сви пијевци прихвате. Све ово ми нешто познато, а не могу се сјетити одакле ???