Menu

PRAVNI FAKULTET SLOBOMIR P UNIVERZITET

Pravni fakultet Slobomir P Univerziteta je, kao jedan od prvih privatnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, počeo sa radom 2004. godine.  U toku svog postojanja stekao je značajan ugled obrazovanjem velikog broja mladih ljudi za pravnička zanimanja, te je kao takav postao rasadnik u kojem su se obrazovali univerzitetski profesori, poznati i priznati pravnici, sudije, tužioci, advokati, političari i druge značajne javne ličnosti.

Opširnije...