Menu

Za istinitost, tačnost i potpunost objavljenih oglasa i kontakt podataka, vlasništva nad autorskim pravima na tekstove, dizajn i sl. koji se odnose i koriste na www.dobojski.info, kvaliteti i zakonitosti roba i usluga koji se oglašavaju na www.dobojski.info, te eventualnoj šteti nastaloj korištenjem roba i usluga oglašenih na www.dobojski.info odgovara naručilac/oglašivač. • Redakcija zadržava pravo korekcije sadržaja oglasa.

OGLAS ZA POSAO: JAMI d.o.o Sarajevo PJ Kraševo zapošljava više radnika

JAMI d.o.o Sarajevo Poslovna jedinica Kraševo 62 Tešanj, lider na domaćem tržištu u proizvodnji i prodaji tradicionalnih smrznutih gotovih i polugotovih jela i tijesta prima 20 radnika za rad u proizvodnji, SKLADIŠTARA za rad u skladištu sirovine i ambalaže. NAPOMENA: Uz prijavu dostaviti i CV, poželjno radno iskustvo na poslovima skladištara i DVA radnika/ce za ODRŽAVANJE HIGIJENE u proizvodnji na adresi fabrike, Jami d.o.o. Kraševo 62 Tešanj.

Opširnije...