Menu

Za istinitost, tačnost i potpunost objavljenih oglasa i kontakt podataka, vlasništva nad autorskim pravima na tekstove, dizajn i sl. koji se odnose i koriste na www.dobojski.info, kvaliteti i zakonitosti roba i usluga koji se oglašavaju na www.dobojski.info, te eventualnoj šteti nastaloj korištenjem roba i usluga oglašenih na www.dobojski.info odgovara naručilac/oglašivač. • Redakcija zadržava pravo korekcije sadržaja oglasa.

OGLAS ZA POSAO: Tražim porodicu za pomoć na seoskom imanju

Tražim porodicu za pomoć na seoskom imanju, imanje se nalazi u blizini Trebinja. Posao uključuje staranje o imanju, zemlji, stoci i slično. Radi se na velikom imanju, ograđenom i pogodnom za držanje stoke, uzgoj voća i povrća, bez mnogo teškog rada, uglavnom je potrebno prisustvo, malo rada, nadgledanje i domaćinsko staranje.

Opširnije...