Prijavi komentar

I na ovaj događaj će ići zamjenik gradonačelnika Marković Vladimir!
A jes mu ućerala stranka.