Prijavi komentar

Poštovani Vasilije, imamo mi i većih problema od ovih književno-istorijskih tema. Npr. šta se dešava u obnovljenoj SKD Prosvjeta u Doboju. Ko vodi glavnu riječ i šta će biti od čitave ideje. Mislim da ste kompetentni da o tome napišete nešto.