Prijavi komentar

E hebo galeriju i centar za kulturu gdje je Lidija Žarić direktor. Doboje grade, kako si propao i kulturno opustošio.