Prijavi komentar

"...napiso reportažu...", glagol inf. "napisati", 3.l.j, "napisao"
"...Čika doktor..." nadimak - veliko slovo.