Prijavi komentar

Naći će banke način da uzmu sebi koliko su naumile, zvalo se to "troškovi obrade kredita" ili nekako drugačije.