Menu

NI PO PABU NI PO STRIČEVIMA: Arbitri/miritelji, brz i besplatan način da riješite vaš radni spor sa poslodavcem

Budući da sam ove godine imenovan za miritelja za radne sporove ispred Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Republike Srpske, da je za cjelokupno područje dobojske regije (Doboj, Petrovo, Teslić, Stanari, Modriča, Derventa, Šamac, Brod, Vukosavlje) imenovano ukupno tri arbitra/miritelja, kao i da šira javnost nije upoznata u dovoljnoj mjeri sa radom Agencije i arbitara/miritelja, osjećam se pozvanim da zainteresovanim radnicima i poslodavcima približim ovu mogućnost i način rješavanja radnih sporova.

Opširnije...