Prijavi komentar

Važno da je Jerinić "zabio kolac" u budžet Grada Doboja, a koji će građani plaćati narednih 10 godina. Doduše, njega to pretjerano ne brine jer njegov "projekat" završava izborom izvođača!