Prijavi komentar

Sad smo u prilici da vidimo koliko je principijelna obrenovaborisovauroševa inspekcija na čelu sa prof.dr.mrkim.Uklanjanje zimsko-ljetnih bašta će završiti sa Carevim kafeom.Vlasnici ostalih mogu mirno da spavaju,pod uslovom da su platili reket dežurnom blagajniku.