Menu

Specijalizanti da se jave u bolnice i UKC

Domovima zdravlja, privatnim i drugim zdravstvenim ustanovama naloženo je da specijalizante – doktore medicine i stomatologije stave na raspolaganje bolnicama i Univerzitetsko – kliničkom centru (UKC) RS, a doktori su obavezni da se jave u ustanove u kojima su obavljali specijalistički staž.

Opširnije...