Prijavi komentar

Ne znam samo koja je ovo tu furka. Da i ovi u vrijeme policijskoga sata. Da oni sjede ovo u tim kolima. I da se oni druže? Kako su se oni mogli družiti tada? Što vi iz ovoga dobojskoga Inga. Niste niti bili objavili. Na koji način su se to oni bili družili? Šta su oni bili radili?