Prijavi komentar

Debila koji jednom rukom drže volan, drugom telefon, gledaju kroz otvoren prozor u stranu umjesto napred na pješački prelaz pun djece na kome pješacima gori zeleno je previše u ovom gradu.Moramo se kao vozači podijeliti, nenormalni mogu voziti samo jednim dijelom grada ovi drugi, drugim dijelom.