Prijavi komentar

Biće ovakvih situacija sve vuiše i više... Rat se završio 95' ali ćemo osjećati posljedice još dugo, dugo godina!