Prijavi komentar

Merhaba asker Gradonacelniku i ostalim. Hapsite u graskoj upravi hvatate ovu bijedu sto prodaju 2 g da prezive danas. Stopa kriminala je uvijek proporcijalna kriminalu od strane politicara.