Prijavi komentar

Ne vidim nigdje u prvom redu Obrenove drugare iz Zenice i Zavidović a sa ovog linka od prethodnih godina.
Jel to niko od naše braće Turaka nije došao?
Sramota. A tako smo lijepo iftarili, kao niko u BiH.
Kako li se osjeća Dodik kad doleti nama u Turski svijet u Doboj?
Da li je kad zagrli Obrena, to isto kao da grli Mahmuljina? Jer se Obren prije njega grlio sa ovim.
Kako li je Sanji? Kakav je bio njen žar kad je pljuvala Obrena, a danas joj šef :-)
Sve je moguće kad je obraz đon.